KONTAKTER

Søndagsskolen

Hanne Berit Solgaard Andersen 906 69 330

Jon Fr. Andersen  915 32 956

Barnegospel

Anne Lise Helgesen  906 79 328

BASAR-komité

Lise Forsetlund  69 31 14 86 

Anne Lise Helgesen  906 79 328

Kristin Kalgraff Berge  69 39 96 56

Wenche-Iren Andersen 466 16 922

Regionskontakt/Kasserer/Utleie

Ragnar Helgesen  69 39 70 28 / 950 72 812

Annonsør

Wenche-Iren Andersen   466 16 922

Vaktmester

Jan-Erik Marthinsen  69 31 27 45

Brannvern / HMS

Nils Arne Forsetlund  911 32 968

Regnskapsfører

Hanne Berit Solgaard Andersen 906 69 330

Revisor

Knut-Erik Heier  905 57 161

Styret

Ragnar Helgesen      950 72 812

Jon Fr. Andersen       915  32  956

Nils-Arne Forsetlund  911  32  968

Hanne S. Fjeld.          901  83  449

Web-master

Bjørn-Erik Nærby   405 56 144