top of page

Jesus lærte disiplene sine å be den bønnen vi kaller Fader Vår eller Vår Far. Den står skrevet i Matt. 6,9-13 

HERRENS BØNN

 

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.


Amen.

bottom of page