top of page

Gaver

Gaver kan overføres på følgende vis:

Bankkonto   1040 24  95559

Vipps konto 18382


Betalingstjenesten Vipps, kan brukes hos oss :)

Basar - Gaver - Kiosk - Kollekt - Støttemedlem osv. 

bottom of page