Gaver

Gaver kan overføres på følgende vis:

Bankkonto   1040 24  95559

Vipps konto 18382


Betalingstjenesten Vipps, kan brukes hos oss :)

Basar - Gaver - Kiosk - Kollekt - Støttemedlem osv. 

Lisleby Bedehus
Normisjon

Postboks 692

1616 Fredrikstad

Org.nr.: 984 555 431

Vår kontaktperson:

Ragnar Helgesen

Mob. 950 72 812