top of page

HISTORIEN

FORENINGEN BLIR TIL

Lørdag den 4. mai 1935 var troende venner samlet til møte i Lisleby Indremisjons lokale i Øvre Høiumgård i den hensikt å stifte en ungdomsforening på Lisleby. Etter å ha sunget og lest fra Bibelen, ble John Andersen anmodet om å lede møtet. Hensikten med møtet ble opplyst, og loven, som allerede var godkjent, ble opplest. Etter en kort samtale ble foreningen stiftet.

 

På møtet den 4. mai 1935 ble de mannlige medlemmene til styret valgt:
 

     John Andersen (form.)

     Johan Mathisen

     Kåre Ruud

     Rolf Olsen

Valg på kvinnlige styremedlemmer ble utsatt da det var for lite damer til stede. 

På medlemsmøte onsdag 5. juni ble følgende kvinnelige styremedlemmer valgt:
 

     Elfride Mørk (gift Pettersen)

     Eli Olsen

     Elsa Andersen (gift Svendsen)

VEKKELSEN

Den første sammenhengende virksomheten som foreningen hadde, var i slutten av året 1935 ved emissær Albin Andreassen fra Sarpsborg. Under disse møtene var det flere som gav seg over til Gud.

Mandag den 27. januar 1936 begynte emissær Elling Ellingsen møtevirksomheten. Møtene ble meget godt besøkt, og møtesalen i Øvre Høiumgård ble for liten. Det ble da besluttet å leie Lisleby Avholdslokale til møtene. Da var det at Gud i sin nåde riktig lot gjennombruddet komme, og mange ble omvendt til Gud. Dette var svar på manges bønner gjennom flere år, og de opplevde å bli bønnhørt. Virksomheten ved emissær Ellingsen varte sammenhengende i elleve uker. I løpet av det første året ble det innskrevet 164 medlemmer i foreningen.

 

BEDEHUSET      "...en sprek 75-åring (2012) som nekter å pensjonere seg !"

Straks etter vekkelsen våren 1936 begynte medlemmene å planlegge bygg av eget bedehus. Det var da heller ikke langt fra plan til handling, påtross av dårlige økonomiske tider. Forskjellige tomtealternativer ble drøftet, men de ble stående ved den tomt som bedehuset nå ligger på. Tomten ble kjøpt av gårdbruker Bolfred Mørch.

Det ble straks etter at planen om å bygge bedehus var et faktum, organisert innsamling av midler. Store og små beløp ble gitt av stedets folk. Våren 1937 ble arbeidet med bedehuset satt i gang. Byggmester Bangor fra Borge stod for oppføring av bygget. Det ble dessuten gjort en helt enestående egeninnsats av foreningens medlemmer. I november 1937 var bedehuset ferdig, og den 14. november 1937 ble huset innviet. Bedehuset må sies å være bra vedlikeholdt gjennom årene og i 1985 ble tilbygget med ny lillesal og nytt sanitæranlegg innviet.

 

VIRKSOMHETEN GJENNOM ÅRENE

De første årene etter vekkelsen ble det drevet en intensiv møtevirksomhet og det var fortsatt mange som ble omvendt. Det tre som stifterne plantet i 1935 har gjennom årene vokst en sunn og god vekst. Det har blitt bare det ene tre, og takknemlig til Gud vi er for det, men fra treet har forskjellige grener vokst fram. Grenene er de underavdelinger som har sin virksomhet på bedehuset. Det har blitt en virksomhet som starter med barnearbeide for de helt yngste og favner alle aldersgrupper frem til de eldste. Det er mange som har sitt naturlige tilhold på bedehuset.

Fra stiftelsen i 1935 til 1982 hadde foreningen navnet Lisleby Indremisjons Ungdomsforening. Av praktiske grunner ble navnet endret til Lisleby Indremisjons Forening på årsmøtet i 1982. På årsmøtet i 2001 ble navnet endret til Lisleby Bedehus Normisjon.

bottom of page