top of page

BARNEGOSPEL

Vi er en positiv gjeng som øver på bedehuset hver onsdag mellom kl. 18:00 og 19:00, unntatt i skolens ferier.

Aldersgrense: fra 1.klasse. 

 

Koret er med og synger på familiemøter og familiegudstjenester i kirken og på bedehuset, og vi har egne konserter. 

Vi reiser også litt rundt og besøker andre menigheter. 

 

De siste årene har vi hatt en overnattingstur på våren, blant annet til Sjømannskirken i Gøteborg og til Sauevika (Nor-misjons leirsted på Hvaler). Der har vi deltatt på foreningshelg sammen med flere andre kor og barnegrupper. 

 

Vi ønsker nye medlemmer velkommen, og gjerne noen flere gutter!

 

Lisleby Barnegospel

Anne- Lise Helgesen tlf.: 906 79 328

bottom of page